ចំណេះដឹង

សហគមន៍សម្បូរបន្លែ និងទុរេនអូរសោម

ខាងក្រោមជា ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់គម្រោងសហគមន៍សម្បូរបន្លែ និងទុរេនអូរសោម។ 1. អំពីគម្រោង សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ ជ្រើសរើសយកតំបន់អូរសោមសម្រាប់ការដាំបន្លែ(ដូចជាការ៉ុត ក្រវ៉ាញ ខ្ទឹមក្រហម និងបន្លែសំខាន់ៗទៀត) ដែលមានតម្រូវការខ្ពស់លើទីផ្សារដោយផ្គុំការ…
Read More...

សហគមន៍ចម្ការសម្បូរនាគ

I. អំពីសហគមន៍សម្បូរនាគ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ ជាសហគមន៍កសិកម្មបង្កើតដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដែល ស្រឡាញ់ការងារកសិកម្ម និងជីវិតរស់នៅផ្សាភ្ជាប់ជាមួយធម្មជាតិ។ សហគមន៍ សម្បូរនាគ ជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍សម្បូរសប្បាយ។ ការរៀបចំ…
Read More...

សហគមន៍សម្បូរទុរេនអូរសោម​ (SDO)

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់ការងារកសិកម្ម រួមគ្នាលើកស្ទួយការដាំដុះ សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ និងបង្កើតការងារតាមជនបទ តាមរយៈការបង្កើតឱ្យមានគម្រោងសម្បូរទុរេនអូរសោម។ ទីតាំង របស់គម្រោងសម្បូរ ទុរេនអូរសោម ស្ថិតនៅក្នុងភូមិគៀនជង្រុក ឃុំអូរសោម ស្រុកវាលវែង…
Read More...

កម្មវិធី សន្សំផលទុរេន ១២០០០រៀល/គីឡូក្រាម

ដោយមើលឃើញពីនិន្នាការប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនចូលចិត្តបរិភោគទុរេន ប៉ុន្តែទុរេនធម្មជាតិនៅលើទីផ្សារមានតម្លៃខ្ពស់ ដែលធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកចូលចិត្តបរិភោគទុរេន ពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញយកមកបរិភោគបាន។…
Read More...

English Version

Yang Saing Koma – The Ramon Magsaysay Award Wining (2012)

A Cambodian agronomist who advocated sustainable agriculture by building an empowered citizenry in the rice farming communities through food security, market access, and asset creation. HIGHLIGHTS He founded the Cambodian Center for Study and Development in Agriculture (CEDAC), with a team of seven and the help of a French non-government or ganization. Today, fifteen years later, CEDAC has become the largest agricultural and rural development NGO in Cambodia. CEDAC’s success was due to its introduction of the…

Against the Odds, Opposition Party Seeks to Spread Democracy “Like Lemongrass”

Grassroots Democracy Party’s co-founders Yeng Virak and Yang Saing Koma in action during a campaign ahead of June 4, 2017 Commune Elections. (Photo: Grassroots Democracy Party) PHNOM PENH —  Long before Yang Saing Koma became a politician, he was an evangelist for lemongrass. As an agronomist who traveled from village to village meeting with farmers, he found himself surprised that more people were not even attempting to plant the easy-to-grow herb, which is integral to Khmer cooking. Instead, many purchased it…

GDP announces policies

Seemingly sounding the 2018 election bugle, the nascent Grassroots Democracy Party (GDP) yesterday released five major policy initiatives it will implement if it manages the herculean task of winning against the incumbent Cambodian People’s Party. The small party was formed in 2015 and only contested 27 communes during last year’s local elections. The GDP has said it will contest all of the nation’s soon-to-be-125 National Assembly seats in the aftermath of the dissolution of the Cambodia National Rescue Party in November.…