រុក្ខជាតិ ដែលអាចជួយការពារកុំឱ្យសត្វពស់មកជិត

0 4,980

តាមបទពិសោធន៍ និងការអះអាងពីឯកសារផ្សេងៗមានរុក្ខជាតិមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម នេះមានសក្កានុពលក្នុងការបណ្តេញ ឬការពារកុំឱ្យសត្វពស់ចូលមកជិត
1. ស្លឹកគ្រៃ (Lemon grass)
2. ស្បៃរឿង (Marigold)
3. ក្រូចសើច (Kaffir Lime)
4. ប្រទាលពស់ ឬប្រទាលលំពែងនាករាជ (Snake Plant)
5. ដើមដំបងយក្ស (Cactus)
6. តាំងអោ (Wormwood)
7. ពពួកខ្ទឹមបារាំង ខ្ទឹម ស (Onion, garlic)

អត្ថបទ៖ កាហ្វេក្លែងក្លាយ កាហ្វេធម្មជាតិ កាហ្វេសរីរាង្គ

ក្នុងចំណោមរុក្ខជាតិទាំង៧ ខាងលើលោកអ្នកគួរចាប់ផ្តើមពីស្លឹកគ្រៃដោយដាំវាឱ្យបាន ច្រើននៅជុំវិញផ្ទះ។ ស្លឹកគ្រៃស្រួលដាំដុះ លូតលាស់លឿន ហើយវាផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ច្រើនដល់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នក។ ក្រូចសើច ក៏មានផលប្រយោជន៍ប្រចាំ ថ្ងៃ មិនចាញ់ស្លឹកគ្រៃដែរ គ្រាន់តែវាលំបាកដាំ និងមានការលូតលាស់យឺតជាងស្លឹកគ្រៃ។

អត្ថបទ៖ ស្រុកខ្មែរសម្បូរសប្បាយ តាមរយៈសេដ្ឋីស្រុកស្រែ

Leave A Reply

Your email address will not be published.