ការដាំបន្លែតាមស្តង់ដារ និងគោលការណ៍សរីរាង្គសេដាក

0 3,846

ការដាំបន្លែតាមស្តង់ដារ និងគោលការណ៍សរីរាង្គសេដាក អ្នកដាំដុះត្រូវអនុវត្តចំណុចខាងក្រោម៖

1. រងអចិន្ត្រៃយ៍ (រឹងមាំ និងមានដីស្រទាប់លើល្អជាប់ជានិច្ច)
2. មានប្រព័ន្ធរំដោះទឹក និងការពារការលិចទឹក
3. មានប្រភពទឹក និងប្រព័ន្ធស្រោចស្រព
4. មានកំប៉ុស្តគោក
5. មានកំប៉ុស្តទឹក
6. មានថ្នាំពុលធម្មជាតិ
7. មានការដាំដូរមុខដំណាំលើរងដដែល
8. មានដាំដំណាំច្រើនមុខ លើសួន ឬចម្ការ
9. មានដើមឈើខ្លះជាម្លប់
10. មិនប្រើប្រាស់់ជី និងថ្នាំពុលគីមីសំយោគ
11. ការពារមិនឱ្យមានជាតិពុលគីមីសំយោគចូលមកពីខាងក្រៅ

បណ្ឌិត យ៉ង សាំងកុមារ

Leave A Reply

Your email address will not be published.