ទង្វើដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតប្រកបដោយសេចក្តីសប្បាយ មិនត្រូវការចំណាយលុយកាក់

0 440

ដើម្បីជីវិតរស់នៅមួយប្រកដោយសេចក្តីសុខសប្បាយ ក្រៅពីមានខ្យល់ល្អសម្រាប់ដកដង្ហើម ទឹកស្អាតដែលល្អដល់សុខភាពសម្រាប់បរិភោគ គឺមានទង្វើប្រចាំថ្ងៃសំខាន់ៗជាច្រើន ដែលអ្នកមិនត្រូវការចំណាយលុយកាក់សោះ។ ទង្វើសាមញ្ញៗទាំងនោះមានគឺ

1. ឱប
2. ញញឹម
3. ថើប
4. សើច
5. ដេក
6. ស្រឡាញ់
7. រំលឹកនូវអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗកន្លងមក
8. ដើរ (មួយថ្ងៃយ៉ាងតិចបំផុត ១៥នាទី)
9. ជួបជជែកលេងជាមួយក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិល្អៗ

#Happylife #ជីវិតរីករាយ #sambosabay.com

Comments
Loading...