ពាក្យ ៣ ដែលទាក់ទងនឹងកសិកម្ម ត្រូវបានគេនិយមសរសេរខុសពី វចនានុក្រមខ្មែរ

0 1,889

ពាក្យចំនួន៣ ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្ម ត្រូវបានគេយល់ច្រឡំ រួចនាំឲ្យសរសេរខុសពី វចនានុក្រមខ្មែររបស់សម្តេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត៖

Comments
Loading...