មានអ្នកធ្លាប់ដាំទុរេនបាន ៩០០kgក្នុង១ដើម

0 592

កសិករថៃ (នៅខេត្តត្រាត) ឈ្មោះ Banjong Boon Vatheeធ្លាប់ប្រមូលផលទុរេនមួយដើមបានផល ៩០០kg ដែលជាផលខ្ពស់បំផុតកាលពីឆ្នាំ២០១៥។ នៅឆ្នាំ២០១៦ គាត់បន្តប្រមូលផលបានចំនួន ២២១ផ្លែ ស្មើនឹង ៥៩៩kg។ ក្រុមការងារសហគមន៍សម្បូរសប្បាយ កំពុងស្រាវជ្រាវរកកសិករខ្មែរ ដែលដាំទុរេនបានផលខ្ពស់ ហើយយើងនឹងកត់ត្រានូវបទពិសោធន៍ល្អ សម្រាប់ចែករំលែកបន្ត។ យើងសូមស្វាគមន៍រាល់ព័ត៌មាន ទាក់ទងទៅនឹងកសិករដែលជោគជ័យបំផុតក្នុងការដាំទុរេនបានផលខ្ពស់៕

ប្រភព. Bangkok Post 17/03/2016

Comments
Loading...