បណ្ឌិត យ៉ង សាំងកុមារ៖ «ប្រទេសខ្មែរ ជាប្រទេសសម្បូរទឹក»

0 432

ប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រទេសសម្បូរទឹក តែខ្វះខាតការគ្រប់គ្រងទឹកដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យបានគ្រប់រដូវ។ ដើម្បី​ដោះស្រាយបញ្ហាទឹកដែលនឹងបន្តកើតមានឡើងនូវរដូវខាងមុខទៀត បណ្ឌិត យ៉ង សាំងកុមារ ជំនាញ​កសិកម្ម និងជាអតីតប្រធានអង្គការសេដាក បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ គេហទំព័រសហគមន៍សម្បូរសប្បាយ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ មីនា ២០១៩នេះថា លោកបណ្ឌិត គាំទ្រឲ្យមានយុទ្ធនាការ​ជាតិ​មួយ៖

  1. គ្រប់ផ្ទះមានពាងស្តុកទឹកភ្លៀងចាប់ពី ១០ឡើងទៅ
  2. គ្រប់ភូមិមានស្រះទឹក ឬអាងទឹកសហគមន៍
  3. គ្រប់គ្រួសារមានស្រះទឹកមួយ។

លោកបណ្ឌិតបានបន្ថែមថា លើសពីនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការគាំទ្រនូវការពង្រឹងពង្រីកប្រព័ន្ធទឹកស្អាតឲ្យបានគ្រប់ភូមិ។ យើង​យល់​ថា ការធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទទួលបានទឹកស្អាតបរិភោគគ្រប់ពេលវេលា គឺជាកាតព្វកិច្ច​របស់រាជ​រដ្ឋាភិបាល និងប្រជាពលរដ្ឋ។

«យើងត្រូវរួមគ្នាធ្វើឲ្យកម្ពុជា ជាប្រទេសសម្បូរទឹកគ្រប់រដូវ និងគ្រប់ទីកន្លែង»៕

Comments
Loading...