ព្រលឹងខ្មែរ

0 1,110

យោងតាមសាស្ត្រាចារ្យអក្សរសាស្ត្រខ្មែរលោក សរ សារុន ព្រលឹងខ្មែរមានចំនួន១០៖

  1. មាតាធិបតេយ្យ
  2. ស្មារតីការពារជាតិគង់វង្ស
  3. ខ្មែរជាជនជាតិចូលចិត្តអួត
  4. ទស្សនៈផ្អែកលើកសិកម្ម
  5. មិនសូវគោរពច្បាប់
  6. ជនជាតិអកម្ម
  7. ផ្នត់គំនិតប្រលំប្រកូវ
  8. ទំនោរទៅរកភាពជ្រុលនិយម
  9. ខ្មែរនិយមពាក្យសច្ចៈ
  10. ការផ្តល់តម្លៃលើព្រហ្មចារីយ៍

តើខ្មែរយើង ពិតជាមានព្រលឹងទាំង១០មែនឬយ៉ាងណា?

Comments
Loading...